βοηθητικοί πάγκοι κουζίνας οψη ρητινης κοστος βραστα λαχανικα αργυρω Επιλογή Διευθυντών σχολικών μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων: Σύμφωνα με το άρθρο 17 του Ν.4327/2015 και άρθρο 1 του Ν.4473/2017, ως διευθυντές σχολικών μονάδων και Ε.Κ. επιλέγονται εκπαιδευτικοί της οικείας βαθμίδας με δεκαετή (10) τουλάχιστον εκπαιδευτική υπηρεσία σε αυτήν, οι οποίοι έχουν ασκήσει για οκτώ (8) τουλάχιστον έτη διδακτικά καθήκοντα στην πρωτοβάθμια ή/και δευτεροβάθμια εκπαίδευση συνολικά. Από τα οκτώ (8) έτη άσκησης διδακτικών καθηκόντων, τα τρία (3) τουλάχιστον θα πρέπει να έχουν ασκηθεί σε αντίστοιχους με την προς κάλυψη θέση τύπους σχολείων της οικείας βαθμίδας, συμπληρώνοντας σε αυτά τουλάχιστον το 50% του υποχρεωτικού τους ωραρίου, με την επιφύλαξη της περίπτωσης διευθυντών των πειραματικών και προτύπων σχολείων.
η ταλαντωση ειναι αυστηρα αρμονικη

αυξηση συνταξεων ικα δικαστικοι επιμελητες χαλκιδα Όσον αφορά τη διαδικασία, μπορούν να υποβάλλουν υποψηφιότητα εκπαιδευτικοί με μικρότερο χρόνο υπηρεσίας από τον προβλεπόμενο: (« … Αν μετά το πέρας της διαδικασίας των προηγούμενων εδαφίων παραμένουν κενές θέσεις, οι θέσεις αυτές προκηρύσσονται εκ νέου και μπορούν γι’ αυτές να υποβάλουν υποψηφιότητα εκπαιδευτικοί με μικρότερο χρόνο υπηρεσίας από τον προβλεπόμενο στο άρθρο 11.» σύμφωνα με την παράγραφο 8 του άρθρου 1 του Ν.4473/2017, ΦΕΚ 78 Α΄).

επαγγελματικα αυτοκινητα μεταχειρισμενα βενζινη ολιβερ τουιστ περιληψη ζωδια αση μπιλιου σταρ Ειδικότερα:

ψυρρη ζωντανη μουσικη ο υποπτος κλιση αρχαια Υποψήφιοι για τις θέσεις Διευθυντών Δημοτικών Σχολείων μπορεί να είναι εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων των κλάδων που υπηρετούν στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση.

υπουργειο δικαιοσυνης διευθυνση χονδρικη πωληση ρουχων Όπου στις ισχύουσες διατάξεις προβλέπεται εκπαιδευτική υπηρεσία, υπολογίζεται η προϋπηρεσία τόσο στη δημόσια όσο και στην ιδιωτική εκπαίδευση, καθώς και η προϋπηρεσία των υποψηφίων ως προσωρινών αναπληρωτών και ωρομισθίων με αναγωγή στο υποχρεωτικό εβδομαδιαίο ωράριο διδασκαλίας.

τσίγκος μεταφορική διεύθυνση σύμμαχος μεταφραση αγγλικα Όπου στις διατάξεις προβλέπεται διδακτική υπηρεσία, λογίζεται: α) η άσκηση διδακτικού έργου σε μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, β) οι άδειες κύησης, λοχείας, ανατροφής τέκνου, γ) η διδακτική υπηρεσία σε σχολεία δεύτερης ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.), σε δημόσια Ι.Ε.Κ. και σε σχολές Επαγγελματικής κατάρτισης (ΣΕΚ) , δ) η διδακτική υπηρεσία σε Α.Ε.Ι., εφόσον έχει ασκηθεί αυτόνομο διδακτικό έργο σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών για χρονικό διάστημα κατ’ ελάχιστον έξι (6) μηνών, ε) η υπηρεσία υπό την ιδιότητα του Σχολικού Συμβούλου, του υπευθύνου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ή Αγωγής Υγείας ή Πολιτιστικών Θεμάτων στη Δ/νση Εκ/σης, του Υπευθύνου Κέντρου Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού (ΚΕ.ΣΥ.Π.), Γραφείου Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΓΡΑ.Σ.Ε.Π.), Γραφείου Συμβουλευτικής (ΓΡΑ.ΣΥ.), Εργαστηριακού Κέντρου φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Φ.Ε.), Κέντρου Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών (ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.), Συμβουλευτικού Σταθμού νέων (Σ.Σ.Ν.), Κέντρου περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.) και του Υπευθύνου Σχολικών Βιβλιοθηκών, οι οποίες λειτούργησαν στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού προγράμματος « Εκπαίδευση και Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση» (ΕΠΕΑΚ).

εφεδροι αξιωματικοι λεσχη φευγω και αφηνω πισω μου συντριμια αυριανος καιρος λαρισας Αιτήσεις υποψηφιότητας

προεκλογικη ομιλια σαμαρα 2015 τα ζωακια παιδικα τραγουδια Οι αιτήσεις υποψηφιότητας για τοποθέτηση υποβάλλονται στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης στην αρμοδιότητα της οποίας υπάγονται οι σχολικές μονάδες που θέτουν υποψηφιότητα και συνοδεύονται από φάκελο υποψηφιότητας με δικαιολογητικά τα οποία υποβάλλονται ομαδοποιημένα σε υποενότητες, όπως αυτές αναλύονται στο βιογραφικό σημείωμα και περιλαμβάνουν:

αλλεσ δεσμευσεισ εθνικη τραπεζα προβλημα συγκεντρωσης στο διαβασμα 1. Πλήρες πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών σύμφωνα με τις προϋποθέσεις υποψηφιότητας.
τρελαινεται για μενα 2. Βιογραφικό σημείωμα
εφαρμογων πληροφορικησ στη διοικηση και στην οικονομια πατρα 3. Αντίγραφα τίτλων σπουδών και μετεκπαίδευσης
ελληνική υπηκοότητα μέσω γάμου 4. Αποδεικτικά γνώσης ξένων γλωσσών
μποτακια exe 2014 5. Πιστοποιητικό επιμόρφωσης στις Τ.Π.Ε.
ζουμπαιος και ιουλιετα 2 6. Αντίγραφα άλλων σχετικών τίτλων που τυχόν έχει αποκτήσει ο υποψήφιος
καθαριστήρια ρούχων κως 7. Βεβαιώσεις ή υπηρεσιακά έγγραφα που αφορούν στην υπηρεσιακή κατάσταση, στην καθοδηγητική και διοικητική εμπειρία καθώς και τη συμμετοχή σε υπηρεσιακά συμβούλια, τα οποία πρέπει να αναφέρουν χρόνοέναρξης και λήξης, κατά περίπτωση.
φθινοπωρινο τοπιο στο νηπιαγωγειο 8. Παραστατικά (αντίγραφα, βεβαιώσεις ) προσόντων των υποψηφίων που δεν μοριοδοτούνται και που κατά την κρίση τους έχουν συμβάλει στην επαγγελματική ανάπτυξη και θα συντείνουν ουσιωδώς στη βέλτιστη εκπλήρωση των καθηκόντων τους, όπως άλλες σπουδές, επιμόρφωση και μετεκπαίδευση, οργάνωση εκπαιδευτικών συνεδρίων,σεμιναρίων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων ή συμμετοχή σε αυτά με την ιδιότητα τουεισηγητή, του μέλους της επιστημονικής ομάδας ή του επιμορφωτή, συγγραφικό και ερευνητικό έργο, πρωτοβουλίες σε σχέση με το εκπαιδευτικό έργο, υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και εφαρμογή καινοτομιών σχετική με την εκπαίδευση διοικητική ή καθοδηγητική εμπειρία, συμμετοχή σε συμβούλια, επιτροπές ή ομάδες εργασίας και σε όργανα διοίκησης επιστημονικών και εκπαιδευτικών οργανώσεων, ανάληψη κοινωνικής δράσης και συμμετοχή στα κοινά καθώς και επίσημες διακρίσεις.
φορτούνα κολωνίας – τσέμνιτσερ 9. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 με την οποία βεβαιώνεται: α) ότι ο εκπαιδευτικός δεν έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για πειθαρχικό παράπτωμα με την ποινή της προσωρινής ή της οριστικής παύσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 109 του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν.3528/2007 ΦΕΚ 26 Α΄) β) ότι δεν συντρέχουν τα κωλύματα διορισμού της παρ. 1 του άρθρου 8 τουίδιου κώδικα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 17 τουΝ.4327/2015 καθώς ότι δεν έχει απαλλαγεί από τα καθήκοντά του σύμφωνα με την περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 26 του Ν.3848/2010 και γ) η γνησιότητα των υποβαλλόμενων τίτλων σπουδών και λοιπώνδικαιολογητικών.

αλβανικη σημαια σε σχολειο εικόνες με νόημα tumblr Όλοι οι τίτλοι σπουδών που προέρχονται από ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης της αλλοδαπής, πρέπει να είναι αναγνωρισμένοι από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π./ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Ινστιτούτο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Ι.Τ.Ε.), ή το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Ισοτιμιών (Σ.Α.Ε.Ι.). Τυχόν ξενόγλωσσες βεβαιώσεις ή έγγραφα πρέπει να έχουν επίσημα μεταφραστεί από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών ή άλλο αρμόδιο κατά νόμο όργανο.

πλυντηριο στεγνωτηριο lg f1403rd τρυπες στιχοι αμνησια Δεν επιτρέπεται να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας εκπαιδευτικοί οι οποίοι συμπληρώνουν κατά τη διάρκεια του επόμενου της επιλογής έτους συνολική πραγματική συντάξιμη υπηρεσία καθώς και το όριο ηλικίας για υποχρεωτική αποχώρηση από την υπηρεσία. Σε κάθε περίπτωση ο/η επιλεγείς Διευθυντής/ντρια πρέπει να συμπληρώνει το υποχρεωτικό ωράριο της θέσης του/της Διευθυντή/ντριας στη Σχολική Μονάδα που έχει επιλέξει.

στώμεν καλώς στώμεν μετά φόβου θεού σκρουτζ προβολεας led 100w Συνοδευτικά με την αίτηση διαβιβάζονται και τα συμπληρωματικά δικαιολογητικά, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο το οποίο είναι απαραίτητο προκειμένου το αρμόδιο συμβούλιο να καταρτίσει τον προσωρινό ενιαίο αξιολογικό πίνακα υποψήφιων Διευθυντών/ντριών της συγκεκριμένης Σχολικής Μονάδας.

ιατρικες σχολες μορια ανατολη δυση σεληνης 2014 κοινωνικη και πολιτικη αγωγη ε δημοτικου τεστ κεφαλαιο 6 Προϋποθέσεις και κωλύματα υποψηφίων

θεσσαλονικη μασαζ προσφορες αυξάνει στα αγγλικα Οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια επιλογής πρέπει να συντρέχουν κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων υποψηφιοτήτων. Τα κωλύματα επιλογής της παραγράφου 6 του άρθρου 17 του Ν.4327/2015 όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.4473/2017 (Α΄ 78) δεν πρέπει να συντρέχουν τόσο κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής της αίτησης υποψηφιότητας όσο και κατά το χρόνο τοποθέτησης από το αρμόδιο όργανο.

πετριδης παπουτσια κηφισια τενοντιτιδα καρπου χειρουργειο Δεν επιλέγεται ως στέλεχος της εκπαίδευσης εκπαιδευτικός, ο οποίος έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για πειθαρχικό παράπτωμα με την ποινή της προσωρινής ή της οριστικής παύσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 109 του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν.3528/2007, ΦΕΚ 26 Α΄) ή για τον οποίον συντρέχουν τα κωλύματα διορισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του ίδιου Κώδικα. Επίσης, δεν επιλέγεται ως στέλεχος της εκπαίδευσης, εκπαιδευτικός, του οποίου τα πιστοποιητικά των αντικειμενικών κριτηρίων που προσκομίζονται κατά τη διαδικασία επιλογής είναι πλαστά ή αναληθή με σκοπό την παραπλάνηση της υπηρεσίας, καθώς και εκπαιδευτικός που έχει απαλλαγεί από τα καθήκοντά του σύμφωνα με την περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 26 του Ν.3848/2010.

αναγνωστοπουλος γεωργιος βουλευτης μαι μαρκετ προσφορες φυλλαδιο μουσειο τιτανικου στην αθηναεκπτωτικο χωριο θεσσαλονικη

πυρετος πολλες μερες σε παιδι Ακολουθήστε την επίσημη σελίδα μας στο facebook παράσταση δικηγόρου σε συμβόλαιο 2016 schooltime υποψήφιοι λαϊκής ενότητας

μακαρονια με σαλτσα ντοματα συνταγη Ακολουθήστε μας στο facebook

Δείτε επίσης